Flagga för Utah

Flagga Utah, Flagga Utah
Bildförhållande:
3:2
Land:
Amerikas förenta stater (USA)
Stat:
Utah

Bästsäljare från vår flaggbutik

Flaggbilder får gärna användas. Men ange en länk till www.nationalflaggor.se som källa.

Bakgrundskunskap

Utahs flagga har en blå bakgrund på vilken delstatens sigill är avbildat. Runt sigillet finns en guldring och i den nedre delen står årtalet 1896 i vitt, det år då flaggan antogs. I mitten av sigillet finns en sköld på vilken man kan se en bikupa. Det är mormonstatens emblem och ett minne av mormonernas bosättning i Utah. Därför finns även årtalet 1847, då mormonerna bosatte sig i Utah, avbildat nedanför skölden. Ovanför bikupan står det "Industry" och nedanför bikupan står det "Utah" i vita bokstäver. Skölden omges till vänster och höger av två USA-flaggor, som var Utahs stöd till staten. Överst finns en örn, USA:s statsdjur, som står för beskydd i freds- och krigstider.

Utah har fått sitt namn från indianstammen Ute, från vilken ordet "Yuttahih" kommer. Översatt betyder det "den som är högre".

Det är vad ChatGPT vet om flaggan för Utah.

Detta är vad en AI säger om Utah-flaggan
Utahs flagga är en symbol för delstatens historia och kultur. Den designades 1911 av konstnären Harry Edwards och består av en ljusblå bakgrund med en vit symbol i mitten. Symbolen är en sexuddig stjärna, till minne av de sex nationer som bebodde Utahs territorium innan staten grundades. Nedanför den finns vita bokstäver som läser "Industry", med hänvisning till den industri som driver staten Utah. Flaggan är en symbol för delstatens och dess medborgares mångfald.
Detta är vad en AI vet om Utah-flaggans historia
Utahs flagga introducerades första gången 1911. Den består av en blå bakgrund med en vit stjärna i en gyllene cirkel. Stjärnan symboliserar enigheten mellan de sex grevskapen i staten Utah. Under den finns ett rött fält, som står för färgen på det blod som spilldes i kampen för staten Utahs självständighet. Namnet på staten Utah är tryckt på flaggan i guldbokstäver.
Så här beskriver en AI Utah-flaggan
Flaggan för delstaten Utah i USA består av en vit bakgrund på vilken det finns en blå, stjärnformad cirkel. Cirkeln är omgiven av en gyllene ram och innehåller 18 gyllene stjärnor som symboliserar de 18 cirklarna i staten. I mitten av flaggan finns en vit sköld som föreställer ett gyllene öga med en gyllene solstråle.

Federala stater

Upptäck något nytt

Slumpmässiga flaggor från vår stora flaggdatabas. Låt oss överraska dig.