Vexillologiska symboler

De vexillologiska eller FIAV-symbolerna används inom flaggläran (vexillologi) för standardiserad klassificering av flaggor. Systemet utvecklades av Whitney Smith och infördes av Fédération internationale des Associations exillologiques (FIAV) i början av 1970-talet.

Användningenav en flagga illustreras med en rutnätssymbol:

Den övre raden står för användning på land, den nedre raden för användning till sjöss.

Den vänstra kolumnen står för civil användning, den mellersta för tjänst och den högra för militär användning.

| | | | |

| :---: | :---: | :---: | :---: |

| Ledarskap | Civil | Tjänstgöring | Militär | **Omgivning

| På land | Civil flagga | Tjänsteflagga | Krigsflagga | På havet | Civil flagga

** Till sjöss** | handelsflagga | tjänsteflagga | krigsflagga | -[](https://de.wikipedia.org/wiki/Vexillologisches_Symbol "krigsflagga till sjöss") krigsflagga | -[](https://de.wikipedia.org/wiki/Vexillologisches_Symbol "handelsflagga") handelsflagga

-

Om tre punkter anges i en linje kallas den en nationell flagga.

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| Symbol | Betydelse | Symbol | Betydelse | Symbol | Betydelse | **Betydelse

| | Medborgarflagga | | Nationell flagga på land | | Nationell flagga på land

| | Service flag on land | | National flag at sea |

| | National flag on land | | National flag on land, national flag on land and national flag on sea | | National flag on land, national flag on land and national flag on sea |

| | Handelsflagga | Serviceflagga på land, handelsflagga och örlogsflagga | | Handelsflagga

| | Service flag at sea | Civic flag and service flag on land, merchant and service flag at sea | | Service flag at sea

| | örlogsflagga | | tjänste- och serviceflagga på land och till havs | tjänste- och serviceflagga på land och till havs

| | Civic flag and flag of office on land | | National flag on land and merchant flag at sea | | Nationell flagga på land och handelsflagga till havs | [](https://de.wikipedia.org/wiki/Vexillologisches_Symbol

| | Service- och örlogsflagga på land | | Nationalflagga på land och serviceflagga till sjöss |

| | Handels- och serviceflagga till sjöss | | Nationell flagga på land, handels- och serviceflagga till sjöss |

| | Civic flag and merchant flag | | National flag at sea, service and war flag at land | | National flag at sea, service and war flag at land

| | National flag at sea, service and naval flag on land | | National flag at sea, civil flag and service flag on land | | National flag at sea, service and naval flag at land") | National flag at sea, civil flag and service flag at land |

| | Krigsflagga på land och till sjöss | | Nationalflagga på land och till sjöss |

Källa: Wikipedia