Flagga för Singapore

Flagga Singapore, Flagga Singapore
Bildförhållande:
2:3
Vexillologisk symbol:
Civila flaggor och tjänsteflaggor på land
Land:
Singapore
Kapital:
Singapore
Storlek:
647 km²
Befolkning:
4.353.893
Kontinent:
Asien
Språk:
Engelska (transport-, handels- och administrationsspråk), kinesiska (sydliga dialekter, mandarin), malajiska, tamil
Valuta:
Singaporedollar (SGD)
Flaggan antogs den:
02.12.1959

Lyssna på hymnen

Flaggbilder får gärna användas. Men ange en länk till www.nationalflaggor.se som källa.

Bakgrundskunskap

The flag of Singapore was on the 3rd December 1959 raised for the first time officially.

The national flag of Singapore consists of two equal horizontal stripes: red top and white below. The color red symbolizes universal brotherhood and equality of man, white purity and virtue.

In the upper left corner of a white crescent moon is shown, along with five white stars that form a circle. The crescent moon represents a young and rising nation, the five stars of Singapore's ideals. Democracy, peace, progress, justice and equality

In the design of the flag had regard for the various ethnic groups are taken. Red was chosen for the Chinese population, as this is a traditional lucky color in Chinese culture. In addition, Red stands for courage in the Malay understanding. White was chosen as the color of purity in the Malay culture. As an example of the People's Republic of China of the Chinese population were demanded star on the flag. The Malays demanded that the crescent as an expression of Islam on the flag has its place. As a compromise, the government decided, five stars and a crescent on the flag represent - as opposed to flags of Muslim countries in which the crescent moon with a star is common.

Text med tillstånd av Flaggenlexikon.de

Två lika horisontella ränder (röd, vit); på det röda området, nära flaggstången, finns en vertikal vit halvmåne som delvis omsluter fem vita femuddiga stjärnor placerade i en cirkel; halvmånens öppning pekar bort från flaggstången.

Betydelse

Rött symboliserar universellt broderskap och jämlikhet. Vitt symboliserar dygden och renheten hos Singapores folk. Den vita halvmånen och de fem vita stjärnorna symboliserar en ny nation grundad på de (fem) idealen demokrati, fred, framsteg, jämlikhet och rättvisa.

Anthem

Kompositör: Zubir Said Textförfattare: Zubir Said

Det är vad ChatGPT vet om flaggan för Singapore.

Detta är vad en AI säger om Singapore-flaggan
Singapores nationalflagga, även känd som Merlionflaggan, introducerades 1965. Den symboliserar enigheten mellan de olika etniska grupper som utgör landet. Flaggan består av två jämnt fördelade ränder, en vit övre rand som symboliserar landets renhet och en röd nedre rand som symboliserar modet och blodet hos dem som dog för landets självständighet.
Detta är vad en AI vet om Singapore-flaggans historia
Singapores nationalflagga, även känd som Singaporeflaggan, infördes 1959 när Singapore blev självständigt från Malaysia. Flaggan består av två lika stora ränder i rött och vitt, åtskilda av en femuddig röd stjärna. Den röda stjärnan representerar regeringens socialistiska ideologi och symboliserar nationen som helhet. Färgerna rött och vitt representerar harmonin mellan de olika etniska grupperna i Singapore.
Så här beskriver en AI Singapore-flaggan
Singapores nationalflagga består av två lika stora horisontella ränder, en vit upptill och en röd nedtill. Det vita bandet pryds av ett rött kors omgivet av en vit halvmåne och fem vita stjärnor. Halvmånen och stjärnorna symboliserar Singapores etniska grupper - kineser, malaysier, indier, eurasier och andra. Det vita bandet står för renhet och det röda bandet står för universellt broderskap.

Upptäck något nytt

Slumpmässiga flaggor från vår stora flaggdatabas. Låt oss överraska dig.