Flagga för Albanien

Flagga Albanien, Flagga Albanien
Bildförhållande:
5:7
Vexillologisk symbol:
Nationalflagga på land
Land:
Albanien
Kapital:
Tirana
Storlek:
28.748 km²
Befolkning:
3.544.808
Kontinent:
Europa
Språk:
Albanska (shqip)
Valuta:
Lek (ALL)
Flaggan antogs den:
06.04.1992

Lyssna på hymnen

Bästsäljare från vår flaggbutik

Flaggbilder får gärna användas. Men ange en länk till www.nationalflaggor.se som källa.

Bakgrundskunskap

Albaniens flagga går direkt tillbaka till nationalhjälten Skanderbeg. Han var av adligt ursprung och hans riktiga namn var George Kastriota. Han ledde ett anti-turkiskt uppror mellan åren 1443 och 1468, efter att det ständigt expanderande osmanska riket hade besegrat den bysantinska återstoden av Epirus sedan 1385, och därmed började underkuva territoriet i dagens Albanien. Under upproret använde Skanderbeg röda flaggor med en svart dubbelhövdad örn. Skanderbeg var förmodligen inspirerad av den bysantinska flaggan. Legenden om att albanerna skulle vara ättlingar till örnarna spelade förmodligen också en roll. Efter självständighetsförklaringen från det osmanska riket den 28.11.1912 återkallades den gamla flaggan och en röd flagga infördes, med en svart tvåhövdad örn och en sexuddig stjärna ovanför. Stjärnan skulle påminna albanerna om att de, oavsett religion, har samma stjärnhimmel ovanför sina huvuden. När den tyske prinsen Wilhelm zu Wied blev prins av Albanien 1914 ändrades flaggan något. Eftersom en del av det gamla Epirus nu tillhörde det albanska territoriet, lades de fyra gyllene blixtarna som symboliserar detta land till i örnens klor. När Ahmed Zogu blev albansk kung den 01.09.1928 tog han initiativ till en förändring av flaggan. Den vita stjärnan och blixtarna togs bort, och istället för stjärnan lades Skanderbegs gyllene hjälm till flaggan. När Italien ockuperade Albanien i 1939 ändrades Albaniens flagga igen: Den albanska kronan lades till örnen, liksom två svarta lictor-buntar. Det antiitalienska motståndet, under kommunistisk ledning, flög också den röda flaggan med örnen, men med en gul kantad femuddig stjärna ovanför örnen. Denna flagga infördes officiellt den 15.03.1946 i samband med grundandet av Folkrepubliken. När den siste kommunistiske presidenten avgick togs stjärnan bort från flaggan igen den 07.04.1992. I samband med grundandet av Folkrepubliken infördes också en annan vapensköld. Örnen var omgiven av majskolvar och ovanför örnen, precis som på flaggan, fanns en röd femuddig stjärna med gula konturer. Majskolvarna var förbundna med ett rött band, som innehöll datumet - 24 maj 1944. Den här dagen bildades en så kallad "antifascistisk befrielsekommitté" i Permeti. Den 07.04.1992 togs först bara bandet med datumet och stjärnan bort, men sedan den 22.05.1993 har bara den svarta tvåhövdade örnen i den röda skölden använts.

Text med tillstånd av Flaggenlexikon.de

The flag of Albania goes directly back to the national hero Skanderbeg. He was from noble origin, and was called really George Kastriota. He led an anti Turkish revolt between the years 1443 and 1468, after the every more extending Osmanic Empire since 1385 struggled down the Epirus, the remainding Territory of Byzantium, and started therewith to submit the territory of the today's Albania. During the revolt Skanderbeg used red flags with a black twin-headed eagle. Probably Skanderbeg was inspired from the Byzantian flag. Ostensibly should have played a role, too, the legend, that the Albanians are descendants of the eagles. After the declaration of independence from the Osmanic Empire on the 28th of November in 1912, they remember the old flag, and introduced a red flag, with a black twin-headed eagle and a six-jagged star above. The star should remember the Albanians, that they, equally which religion they have, have the same sky above the heads. As the German prince Wilhelm zu Wied get in 1914 prince of Albania, they changed the flag a few, because as now belongs to the Albanian territory a part of the old Epirus, were added the this land representing ever four golden flashes in the claws of the eagle. As on 1st of September in 1928 Ahmed Zogu gets Albanian king, he has caused a changing of the flag. The white star and the flashes became removed, and instead of the star was placed the golden helmet of Skanderbegs. As Italy occupied in 1939 Albania, the flag of Albania was changed again: The Albanian crown became added to the eagle, just as two black Lictor bundles. The anti Italian resistance, under communist command, used likewise the red flag with the eagle, in which was placed above the eagle a yellow bordered five-jagged star. This flag was officially introduced on 15th of March in 1946 in context with the founding of the people's republic. With the resignation of the last communist president the star was deleted from the flag on 7th of April in 1992. In context with the founding of the people's republic was introduced another coat of arms, too. The eagle gets surrounded by ears, and above the eagle was placed, like on the flag, a red yellow-bordered five-jagged star. The ears were bonded with a red ribbon, which contained the date 24th of May in 1944. On this Day gets formed in Permeti a so named "anti faschistic liberation commission". On the 7th of April in 1992 was initially removed the ribbon with the date and the star, however is in use since the 22nd of May in 1993 only the black twin-headed eagle in a red shield.

Flaggans färger

Rot
HEX
#DA291C
RGB
218, 41, 28
CMYK
0, 95, 100, 0
RAL
3028
Pantone
385
Schwarz
HEX
#000000
RGB
0, 0, 0
CMYK
0, 0, 0, 100
RAL
9005
Pantone
9005

Det är vad ChatGPT vet om flaggan för Albanien.

Detta är vad en AI säger om Albanien-flaggan
Den albanska flaggan är en symbol för landets självständighet och antogs den 7 april 1992. Den består av en triangel i svart, rött och guld på en vit kvadrat. Färgerna representerar de albanska rötterna och den moderna nationen.
Detta är vad en AI vet om Albanien-flaggans historia
Albaniens nationalflagga har använts sedan 1912. Den består av en svart-röd-guldig triangel på en vit bakgrund. Färgerna representerar albansk kultur, historia och traditioner. Flaggan introducerades 1912 av Ismail Qemali, grundaren av det moderna Albanien.
Så här beskriver en AI Albanien-flaggan
Albaniens nationalflagga består av en röd och en svart kvadrat som åtskiljs av ett vitt emblem. Det vita emblemet består av en dubbelhövdad örn som sitter på en svart sten. Örnen pryds av en gyllene krage och ett gyllene band runt bröstet. Flaggan symboliserar den albanska nationen och dess enighet. Den är en påminnelse om det albanska förflutna och en symbol för hopp och sammanhållning.

Upptäck något nytt

Slumpmässiga flaggor från vår stora flaggdatabas. Låt oss överraska dig.