Animerad flagggrafik för Hongkong

Flaggbilder får gärna användas. Men ange en länk till www.nationalflaggor.se som källa.

Hongkong-Flagga som vajar

28 x18 Pixel

33 x21 Pixel

37 x26 Pixel

40 x28 Pixel

48 x33 Pixel

55 x40 Pixel

70 x52 Pixel

85 x64 Pixel