Animerad flagggrafik för Alberta

Flaggbilder får gärna användas. Men ange en länk till www.nationalflaggor.se som källa.

Alberta-Flagga som vajar

30 x18 Pixel

35 x21 Pixel

40 x26 Pixel

43 x28 Pixel

51 x33 Pixel

59 x40 Pixel

76 x52 Pixel

92 x64 Pixel