Vexillologiska symboler

De vexillologiska eller FIAV-symbolerna används inom flaggkunskap (vexillologi) för standardiserad klassificering av flaggor. Systemet utvecklades av Whitney Smith och infördes av Fédération internationale des Associations exillologiques (FIAV) i början av 1970-talet.
Användningen av en flagga illustreras med en rutnätssymbol:
Den övre raden representerar användning på land, den nedre raden representerar användning till sjöss.
Den vänstra kolumnen står för civil användning, den mellersta för tjänstgöring och den högra för militär användning.

| | | | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Leadership | Civil | Duty | Militär |
| On Shore | [ Civil Flag | Service Flag | [ War Flag |
| On Sea | Merchant flag | [ Service flag | [ War flag |

-
Om tre punkter anges i en rad kallas den nationell flagga.

symbol betydelse symbol betydelse
[ Civic Flag National flagga på land
[ Service flagga på land Nationalflagga till sjöss
Krigsflagga på land []](https://de.wikipedia.org/wiki/Vexillologisches_Symbol "Serviceflagga på land, krigsflagga på land och till sjöss") Serviceflagga på land, krigsflagga på land och till sjöss
Handelsflagga Serviceflagga på land, handels- och sjöflagga
Serviceflagga till sjöss Civic flag and flag of office on land, merchant flag and flag of office at sea
[ Naval flag of war []](https://de.wikipedia.org/wiki/Vexillologisches_Symbol "Service and war flag on land and at sea") Service and war flag on land and at sea
Medborgarflagga och tjänsteflagga på land Nationalflagga på land och handelsflagga till sjöss
Tjänste- och krigsflagga på land Nationalflagga på land och tjänsteflagga till sjöss
Merchant and Service Flag at Sea [ National Flag on Land, Merchant and Service Flag at Sea
Civic flag and merchant flag National flag at sea, service flag and war flag on land
[ Service flag on land and at sea Nationalflagga till sjöss, civil flagga och tjänsteflagga på land
Krigsflagga på land och till sjöss Nationalflagga på land och till sjöss

Källa: Wikipedia